Výkup

Máte zverinu na predaj?

Vykupujeme zverinu v koži prevažne od poľovníckych združení a organizácií z rôznych regiónov Slovenska.
Zvoz zo zberní zveriny a chladiarenských boxov zveriny zabezpečujeme vlastnými chladiarenskými dopravnými prostriedkami. Z priľahlých revírov preberáme zverinu aj priamo v spracovateľskom stredisku v Budči, okres Zvolen.

Zmluvné ceny výkupu zveriny sú stanovené dohodou.

V prípade záujmu o predaj zveriny nás kontaktujte na tel. č. 0908 320 097 alebo 0905 608 244