Výkup

Máte zverinu na predaj?

_

Vykupujeme zverinu v koži prevažne od poľovníckych združení a organizácií z rôznych regiónov Slovenska.

Zvoz zo zberní zveriny a chladiarenských boxov zveriny zabezpečujeme vlastným chladiarenským dopravným prostriedkom. Z priľahlých revírov preberáme zverinu aj priamo v spracovateľskom závode v Budči.

Zmluvné ceny výkupu zveriny sú stanovené dohodou.

V prípade záujmu o predaj zveriny nás kontaktujte na tel. č. 0903 622 588 alebo 0904 864 558